Welkom op de website van de F.N.K.

De F.N.K. is opgericht op 8 november 2000.

Over de FNK Federatie Nederlandse Katten verenigingen:

In Nederland zijn er nog 9 stamboekvoerende verenigingen, die naast elkaar opereren. Er is geen overkoepelend orgaan zoals bij de hondenfokkers.

Wereldwijd zijn er in de catfancy de volgende overkoepelende organisaties: TICA en CFA in Amerika en de FIFe. Verder kennen we nog de WCF, LOOF en GCCF.

Twee verenigingen zijn bij de Fife aangesloten: Felikat en Mundikat. Eén vereniging bij de TICA: Cats and Tulips. Twee verenigingen, Neocat en de NLKV zijn nergens bij aangesloten.

De overige vier verenigingen: NKFV, NVvK, NRKV en LimbraCat zijn bij de FNK aangesloten.
In het bestuur van de FNK zit van elke vereniging 1 bestuurslid voor zijn / haar vereniging.
De Federatie is overkoepelend. Individuele fokkers van de aangesloten verenigingen kunnen niet zelf terecht bij de FNK. Als een fokker iets bij de FNK wil inbrengen moet hij/zij dat bij zijn eigen vereniging melden en die besluit of zij dit bij de FNK op de agenda plaatsen.

Wat de FNK tot nu toe bereikt heeft:

De FNK neemt actief deel aan de vergaderingen van de werkgroep katten bij het Platform Verantwoord Huisdierenbezit.

Via persberichten worden de leden van de verenigingen op de hoogte gehouden van de voor hen belangrijke besluiten genomen door de FNK.

Waarom het grote belang van de F.N.K.

De onafhankelijke verenigingen die na het opheffen van de WCF in Nederland als los zand in de Catfancy lagen, zagen het grote belang van samenwerken in.

De verenigingen hadden toen, net als nu, elk een eigen stamboek, eigen shows en een tijdschrift. Iedere vereniging had zijn eigen normen en waarden over stamboekvoering en tentoonstellingen.
Tegenover de buitenwereld had niemand iets in te brengen. Iedereen kon een vereniging oprichten met alles erop en eraan. Regels waren er niet, alleen de eigen statuten / HHR en stamboek reglement golden.

In 1999 zijn wij met 6 verenigingen om de tafel gegaan. Met veel, heel veel discussies, maar met respect en vertrouwen naar elkaar, hebben we besloten de FNK op te richten.
Samen met notaris ten Berge, die erg veel ervaring had op het gebied van verenigingsrecht bij honden en katten, hebben we statuten opgesteld. Heel voorzichtig zijn we begonnen met het reguleren van eisen om een goede tentoonstelling te draaien. Allemaal minimumeisen waar alle verenigingen zich aan moesten houden. De CAC lijst. Maar ook een nieuwe vereniging die aan de minimumeisen voldeed de mogelijkheid geven toe te treden.
Dit is ook gebeurd. Het was niet altijd makkelijk, maar we kregen een FNK dat alom werd erkend.

De FNK is van wezenlijk belang om de toch al zo verdeelde Catfancy is het gareel te houden. Er is geen houden meer aan als de FNK verloren gaat. Iedereen die daar zin in heeft richt een vereniging op, maakt zijn eigen stambomen, ook wanneer ze niet gehinderd worden door enige kennis. Uiteindelijk zal de buitenwereld internationaal niet meer weten wat en wie te erkennen.

En…. Het ergste: de raskatten die nu al zoveel erfelijke defecten hebben, zullen de klos zijn. De raskatten zullen ernstig lijden onder de verdeeldheid in de kattenwereld, omdat noodzakelijke maatregelen en adviezen om de fokkerij in goede banen te leiden, niet meer mogelijk worden.

Iedereen die bij de FNK is aangesloten zet zich volledig in voor de vereniging en raskatten, dat kost heel veel tijd en levert in de meeste gevallen veel werk en stress op en weinig dank je wel.

De basis is om met fatsoen, respect en vertrouwen met elkaar om te gaan.