Welkom op de website van de F.N.K.

De F.N.K. is opgericht op 8 november 2000.

Over de FNK Federatie Nederlandse Katten verenigingen:

In Nederland zijn er nog 10 stamboekvoerende verenigingen, die naast elkaar opereren. Er is geen overkoepelend orgaan zoals bij de hondenfokkers.

Wereldwijd zijn er in de catfancy de volgende overkoepelende organisaties: TICA en CFA in Amerika en de FIFe. Verder kennen we WCF, LOOF en GCCF nog. Dan blijven er nog de nodige verenigingen over; die worden de onafhankelijken genoemd. In Nederland zijn dat momenteel 7 verenigingen. Deze 7 verenigingen hadden toch de behoefte om regelmatig met elkaar om de tafel te gaan zitten en hebben daarom de FNK opgericht. In het bestuur van de FNK zit van elke vereniging 1 bestuurslid voor zijn/haar vereniging. De Federatie is overkoepelend. Individuele fokkers van de aangesloten verenigingen kunnen niet zelf terecht bij de FNK. Als een fokker iets bij de FNK wil inbrengen moet hij/zij dat bij zijn eigen vereniging melden en die besluit of zij dit bij de FNK op de agenda plaatsen.

Wat de FNK tot nu toe bereikt heeft:

De FNK neemt actief deel aan de vergaderingen van de werkgroep katten bij het Platform Verantwoord Huisdierenbezit.

Via persberichten worden de leden van de verenigingen op de hoogte gehouden van de voor hen belangrijke besluiten genomen door de FNK.