Contact met de FNK

Dagelijks bestuur:

Voorzitter: Cathrienke Brandt (NRKV)
Secretaris: Esther Vijfvinkel (LCC)
Penningmeester: Henk Mittemeijer

Overige bestuursleden:

Annemarie Molenaar (NKFV)
Mirjam Smit (NVVK)

Erelid:

Maarten ter Veld (NPV); lees hier de bekendmaking.

De FNK is een overkoepelend overlegorgaan, waarbij 4 kattenverenigingen zijn aangesloten.
Alleen verenigingen kunnen agendapunten inbrengen. Dit betekent, dat er niet gereageerd wordt op correspondentie of verzoeken van anderen dan de bestuursleden van de FNK of de secretarissen van de aangesloten verenigingen.
Als fokkers van mening zijn, dat zij een belangrijk punt voor de Cat Fancy hebben, horen zij dit bij hun eigen vereniging aan te kaarten en het is dan aan die vereniging of zij het in de FNK willen inbrengen.

Uitsluitend voor de media, instellingen en bedrijven:
Informatie over de FNK en de Nederlandse Cat Fancy kunt u opvragen bij de Secretaris:
Mevrouw Esther Vijfvinkel, email: Esther@limbracatclub.nl; telefoon: 0475-494833.