Colofon

Website informatie:

Webmaster:
Margaret Henderson


Hosting:


De FNK wijst iedere vorm van aansprakelijkheid voor schade, direct of indirect voortvloeiende uit de aanwezigheid van eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de zich op de website van de FNK bevindende informatie van de hand.

Federatie Nederlandse Kattenverenigingen